پژوهش کتاب

بایگانی‌های فلسفه - پژوهش کتاب

- بار
کتاب ۴۸  قانون قدرت

کتاب ۴۸ قانون قدرت

درباره‌ی کتاب 48 قانون قدرت اثر رابرت گرین و یوست الفرز کتاب 48 قانون قدرت راهنمایی است عملی برای تمام کسانی که قدرت را می‌خواهند، مشاهده می‌کنند و در پی‌آنند که در برابر قدرت مسلح شوند. قوانین مطرح شده در این کتاب همگی برگرفته از سیاستگذاران برجسته‌ی تاریخ سه‌هزار ساله‌ی بشری مانند ماکیاولی، سان تزو، ملکه الیزابت اول، هنری کیسینجر و غیره هستند. به هر کدام از قوانین این کتاب فصلی اختصاص داده شده است […]