پژوهش کتاب

حیدر امیران Archives - پژوهش کتاب

- بار
کتاب کار شایستگی‌های مربوط به قوانین و مقررات عمومی برای بازاریابان – جلد ۶

کتاب کار شایستگی‌های مربوط به قوانین و مقررات عمومی برای بازاریابان – جلد ۶

درباره کتاب کار شایستگی‌های مربوط به قوانین و مقررات عمومی برای بازاریابان – جلد ۶ در این کتاب مطالب زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: پرسش‌ها و تمرینات قوانین و مقررات عمومی پرسش‌ها و تمرینات قانون چک پرسش‌ها و تمرینات قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرسش‌ها و تمرینات قانون نظام صنفی کشور پرسش‌ها و تمرینات قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ادامه… بستن

- بار
کتاب کار شایستگی‌های مربوط به فروشندگی برای بازاریابان – جلد ۱۰

کتاب کار شایستگی‌های مربوط به فروشندگی برای بازاریابان – جلد ۱۰

درباره کتاب کار شایستگی‌های مربوط به فروشندگی برای بازاریابان – جلد ۱۰ در این کتاب مطالب زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: پرسش‌ها و تمرینات بازاریابی الکترونیک پرسش‌ها و تمرینات فنون فروش و روش‌های شناخت نیاز، خواسته و انتظار مشتری و روش‌های جلب رضایت و وفاداری مشتری پرسش‌ها و تمرینات طراحی و چیدمان کالاها در فروشگاه پرسش‌ها و تمرینات ارزیابی کانال‌های توزیع ادامه… بستن

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار آسانسور، پله برقی و بالابر در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار آسانسور، پله برقی و بالابر در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار آسانسور، پله برقی و بالابر در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازارمحصول چای، قهوه و نسکافه در ایران

کتاب تحلیلی بر بازارمحصول چای، قهوه و نسکافه در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازارمحصول چای، قهوه و نسکافه در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار قطعات یدکی خودرو سواری در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار قطعات یدکی خودرو سواری در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار قطعات یدکی خودرو سواری در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار شیرینی و شکلات در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار شیرینی و شکلات در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار شیرینی و شکلات در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای آن […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار مربا در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار مربا در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار مربا در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای آن در محیط […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار خانه‌های مسکونی در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار خانه‌های مسکونی در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار خانه‌های مسکونی در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای آن در […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار لوازم آرایشی در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار لوازم آرایشی در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار لوازم آرایشی در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای آن در […]

- بار
کتاب تحلیلی بر بازار ماکارونی و محصولات وابسته در ایران

کتاب تحلیلی بر بازار ماکارونی و محصولات وابسته در ایران

درباره کتاب تحلیلی بر بازار ماکارونی و محصولات وابسته در ایران فضای کسب‌وکار همیشه آبستن حوادث و رویدادهای تلخ و شیرینی است که براساس دیدگاه و رویکرد سازمان یا از آنها برداشت مثبت می‌شود و یا منفی. چنانچه هر سازمانی توان فرصت‌یابی و خلق و شکار فرصت‌ها را در خود ارتقاء داده و نسبت به پرورش آن درمیان همکاران خود همت گمارد قطعا زمینه‌های موفقیت و کامیابی برای آن سازمان فراهم شده و احتمال بقای […]