پژوهش کتاب

بایگانی‌های علمی - پژوهش کتاب

- بار
کتاب مغزی که خود را تغییر می‌دهد                           روایت‌هایی از پیشگامان علوم اعصاب در ارتباط با پیروزی‌های فردی

کتاب مغزی که خود را تغییر می‌دهد روایت‌هایی از پیشگامان علوم اعصاب در ارتباط با پیروزی‌های فردی

شگفت زده خواهید شد! این تنها چیزی است که در مورد این کتاب می‌توان گفت. «مغزی که خود را تغییر می‌دهد» از آن دسته کتاب‌هایی است که تمام افراد، فارغ از سن‌وسال یا علایق شخصی باید آن را بخوانند. در این اثر مطالب شگفت‌انگیزی درباره‌ی مغز و دنیای مرموز جمعیت چندین میلیاردی نورون‌هایی که در آن در حال فعالیت هستند، خواهید آموخت. این اطلاعات جدید می‌تواند دگرگونی‌های عمیقی در چرخه‌ی زندگی و حیات‌تان ایجاد کند. […]

- بار
کتاب مغزی که خود را تغییر می‌دهد                           روایت‌هایی از پیشگامان علوم اعصاب در ارتباط با پیروزی‌های فردی

کتاب مغزی که خود را تغییر می‌دهد روایت‌هایی از پیشگامان علوم اعصاب در ارتباط با پیروزی‌های فردی

شگفت زده خواهید شد! این تنها چیزی است که در مورد این کتاب می‌توان گفت. «مغزی که خود را تغییر می‌دهد» از آن دسته کتاب‌هایی است که تمام افراد، فارغ از سن‌وسال یا علایق شخصی باید آن را بخوانند. در این اثر مطالب شگفت‌انگیزی درباره‌ی مغز و دنیای مرموز جمعیت چندین میلیاردی نورون‌هایی که در آن در حال فعالیت هستند، خواهید آموخت. این اطلاعات جدید می‌تواند دگرگونی‌های عمیقی در چرخه‌ی زندگی و حیات‌تان ایجاد کند. […]